Preprosto in učinkovito delovanje

Talne črpalke lahko kot energetski vir izkoriščajo površinsko ali talno vodo, zemeljsko toploto, energijo sonca ali zunanjega zraka, odvisno od danih razmer in želja lastnika. Pri tem vašemu družinskemu proračunu zagotavljajo kar največjo stroškovno učinkovitost in tudi do 70 % manjše stroške ogrevanja.

Delovanje toplotne črpalke je, preprosto povedano, ravno nasprotno delovanju hladilnika. Sestavljena je z treh elementov:

  • Uparjalnik jemlje toploto iz okolice. V njem se nato delno uplini freonski plin, ki mu kasneje kompresor doda razliko, ki je ni bilo možno doseči z zunanjim faktorjem.
  • V kondenzatorju pride do izmenjave na ogrevalni medij.
  • V dušilniku se tlak zniža, hladilno sredstvo pa razširi in usmeri nazaj v uparjalnik.

Okolico toplote črpalke, iz katere črpalka jemlje toploto, lahko predstavlja voda, zrak ali zemlja. Za maksimalno učinkovitost sistema je bistvena dobra izolacija hiše, ki preprečuje toplotne izgube.